Ostrzejsz

     odpowiedzialność karna  obowiązek alimentacyjny  niepłacenie alimentów  niedopełnienie obowiązku  niealimentacja  dozór elektroniczny  dłużnik  alimenty 

| 2017-06-03  

Ostrzejsze kary za niepłacenie alimentów           Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza możliwość karania za przestępstwo niealimentacji nawet 1 rokiem więzienia i wprowadza możliwość wobec skazanych użycia dozoru elektronicznego. Dozór pozwala kontrolować, co dłużnik robi w ciągu całego dnia. Jeżeli codziennie jest w tym samym miejscu przez określoną liczbę godzin, to znaczy, że tam pracuje i nie może twierdzić, że nie ma dochodów. Jest to lepsza metoda niż więzienie ponieważ pośród więźniów tylko 30 % pracuje.

Dzięki nowelizacji zniknie pojęcie uporczywego uchylania się od płacenia, co dawało furtkę do unikania zobowiązań poprzez regularne wpłacanie symbolicznych kwot pieniędzy. Teraz, zadłużenie, które przekroczy wysokość 3 okresów płatności, będzie traktowane jako przestępstwo niealimentacji.

Kary będzie można uniknąć, jeżeli niezwłocznie po wszczęciu postępowania dłużnik spłaci swoje zobowiązanie.

Według danych z Krajowego Rejestru Długów, dług rodziców wobec dzieci przekroczył 11 miliardów złotych. Przeciętnie dłużnicy to w 95% mężczyźni.Autor: portal-prawny.com